Warsztaty

                           

Od wczesnego dzieciństwa jestem mocno związana z naturą i historią ziemi ojczystej.
Ważne są dla mnie tradycja
i ekologia.
W
pracy wykorzystuję materiały naturalne – czyli ekologiczne, w ten sposób eliminuję chińskie plastiki.
Część materiałów można używać wielokrotnie: zmieniając, usuwając lub dodając elementy.
W trakcie zajęć opowiadam
o historii tradycji, o historii drzew, o parkach i łąkach, o gatunkach roślin występujących na danym obszarze.